KALIP TASARIMI

KALIP TASARIMI

KALIP TASARIMI & ÜRETİMİ

Kalıp tasarımları, firmamıza gelen müşteri dataları ile başlar. Öncelikle dataların kalıp yapımına uygunluğu kontrol edilir ve bu konuda müşteri bilgilendirilir. Ardından ise Autocad modelleme programı kullanılarak kalıp modellenmeye başlar. Kalıp tasarımı esnasında birçok defa tasarım gözden geçirilir. Müşteri onayının ardından kalıp tasarımı CAM bölümüne aktarılır. CAM tasarım programı CAM bölümünde yer alan tasarımcılar ile Cimatron veya Fanuc Fapt Cut programları kullanılarak yapılmaktadır.

Kalıp tasarımının tamamlanmasının ardından, 2 boyutlu resimleri içeren kalıp üretim dosyası oluşturulur. Ardından tüm CAM istasyon programları belirlenir ve üretim sorumlusuna aktarılır. Bundan sonra ise yüksek teknolojili CNC tezgahlar, Tel erezyon tezgahları, Dalma erezyon tezgahları kullanılarak kalıbın tüm alt parça imalatı yapılır.

Tüm alt parçaları üretilmiş olan kalıpların toplanması aşamasında ise yüksek tecrübeye sahip olan ustalar devreye girmektedir. Kalıpların alt montajları oluşturulur. Tüm alıştırmalar yapılır. Isıl işlem gerektiren parçalar ısıl işleme gönderilir. Kalıpların tüm ek işlemleri bu safhada yapılır. Böylelikle kalıplar ayrı ayrı toplanan dişi ve erkek tarafları bir araya getirilir, son gözde geçirmeler yapılır ve kalıp kapatılır. Son olarak hidrolik ve su bağlantıları yerleştirilir ve kontrol edilir. Kalıp tanımları için gerekli olan etiketler kalıba yerleştirilir. Güvenlik açısından önemli olan kalıp kilitleri takılır ve artık ilk numune baskısı için kalıplar hazır hale getirilir.

Özgün detaylar müşteri beklentilerine uygun bir şekilde çalışılır. Gürel Kalıp gelişmiş kalıp sistemlerinin tasarımı ve üretiminde müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak örgütlenmiştir. Tasarım ve üretim birimleri disiplinler arası mükemmeliyeti sağlamaya yönelik olarak tüm süreçler boyunca beraber görev yaparlar.